Bitcoin 509.14
$60,160.00 0.84631%
Ethereum 25.08
$2,146.10 1.16886%
XRP -0.09
$1.34 -6.44919%
Zcash 7.92
$231.75 3.41801%
Tether 0.00
$1.00 0.08436%
Monero 30.23
$321.50 9.40339%
AidCoin 0.00
$0.02 -3.66983%
Monetha -0.01
$0.07 -11.18111%
XRP -0.09
$1.34 -6.44919%

Blockchain Ended ICO

Neutral
500000 10000000 5%
Neutral
Goal: 450000
Neutral
Goal: Not set